Νέα Έκδοση 5.2

DelSurvey Professional 5.2

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΥΣΕΩΝ-ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΝ

Το τοπογραφικό πρόγραμμα DelSurvey Professional είναι ένα τοπογραφικό λογισμικό που διαθέτει πλήθος εφαρμογών και εργαλείων απαραίτητα για κάθε τοπογραφική και φωτογραμμετρική-φωτερμηνευτική εργασία.

Η πλέον των 15 ετών παρουσία του προγράμματος στο χώρο των τοπογραφικών και φωτογραμμετρικών-φωτοερμηνευτικών εφαρμογών έχει  διαμορφώσει το πρόγραμμα κατά τρόπο που να διευκολύνει τη χρήση και την εκμάθησή του , χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη εμπειρία σε ανάλογο λογισμικό.

Ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος λειτουργεί ως πρόσθετη εφαρμογή του σχεδιαστικού προγράμματος Autocad που είδη χρησιμοποιούν αρκετοί μηχανικοί για την δημιουργία των σχεδίων τους, οργανώνοντας και αυτοματοποιώντας την διαδικασία επεξεργασίας και δημιουργίας των τοπογραφικών διαγραμμάτων.

Το DelSurvey αποτελείται από δύο επιμέρους προγράμματα:
το DelSurveyCalc και το DelSurveyCad.

(New) Δείτε το νέο video του DelSurveyCad σχετικά με τις μεθόδους υπολογισμού των όγκων των χωματισμών  Description: G:\Takis\DelSurvey_New_Site4\Video_Icon.jpg

(New) Δείτε το νέο video του DelSurveyCad σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων  Description: G:\Takis\DelSurvey_New_Site4\Video_Icon.jpg

Τελευταία ενημέρωση: 28/02/19